Scroll Top
 
Veľké programy


Bubny a poľnice

Ukážka vojenských cvičení z obdobia 30-ročnej vojny.
Scénická rekonštrukcia rôznych bojových stretov z obdobia 30-ročnej vojny medzi pikaniermi, mušketiermi a jazdnými kyrysníkmi.
Predstavenie plné šermu, streľby a jazdeckých výkonov doplnených výkladom o jednotlivých zložkách vojsk.

1

Dĺžka
cca 60 minút

Účinkujúci
4 jazdci na koňoch
30 pešiakov

Marketing
Objednať predstavenie

Technické požiadavky:

– rovná plocha (kolbisko) s mäkkým podkladom (tráva, piesok) o rozmeroch minimálne 15×40 metrov
– kolbisko opticky a funkčne odhradené od divákov
– profesionálne ozvučenie priestoru, možnosť zapojiť notebook s hudbou (náš zvukár bude prítomný)
– mikrofón „madonna“ pre moderátora turnaja
– prístup k vode
– priestor na zaparkovanie osobných a konských áut, vozíkov na prepravu rekvizít a koní

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj
Uhorský rytiersky turnaj
Výroba a prenájom