Scroll Top
 
Malé programy


Cvičenie janičiarov

yoklama

Ukážky bojovej pripravenosti, ktorú predvedú janičiari – výkvet osmanskej armády.
Doplnené stručným výkladom o jednotlivých typoch vojakov.

1

Dĺžka predstavenia
10 – 15 minút

Účinkujúci
8 – 15

Marketing
Objednať predstavenie

Video:

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj
Uhorský rytiersky turnaj
Výroba a prenájom