Malé programy


Cvičenie legionárov

Predvedenie bojovej pripravenosti rímskej légie, cvičenia na povely, vrhanie oštepom – pillom.
Ukážky vojenských formácií útočného aj obranného charakteru.
Prezentácia vojaka – legionára – jeho výstroje a výzbroje, ako aj dôstojníkov a špeciálnych typov vojakov.

1

Dĺžka predstavenia
15 – 20 minút

Účinkujúci
8 – 10

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X