Scroll Top
 
Malé programy


Cvičenie legionárov

Predvedenie bojovej pripravenosti rímskej légie, cvičenia na povely, vrhanie oštepom – pillom.
Ukážky vojenských formácií útočného aj obranného charakteru.
Prezentácia vojaka – legionára – jeho výstroje a výzbroje, ako aj dôstojníkov a špeciálnych typov vojakov.

1

Dĺžka predstavenia
15 – 20 minút

Účinkujúci
8 – 10

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Uhorský Simplicissimus
Nová elita
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj