Scroll Top
 
TOSTABUR


Predstavenie skupiny
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel v Bratislave
TOSTABUR

Naše spoločenstvo TOSTABUR (Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel v Bratislave) bolo založené v roku 1964 prevažne športovými šermiarmi TJ Lokomotíva Bratislava. Bola to partia nadšencov nadchnutá pre historický šerm a ich dušou bol náš šermiarsky majster Ing. Peter Koza. Ich cieľom bolo divácky atraktívnym spôsobom zobrazovať bojové umenia našich predkov.

tostabur erb

Táto idea je cieľom nášho snaženia dodnes.
Šermiarske umenie vnímame nielen ako bojové umenie určené na zneškodnenie súpera, ale vidíme v ňom spojenie estetiky pohybu a funkčnosti konania. Fascinuje nás história a motivuje romantika zašlých čias.
V scénickej podobe sa snažíme čo najverejnejšie laickému aj odbornému divákovi sprostredkovať príbehy hrdinov – bojovníkov, rytierov či šermiarskych majstrov.

Za 60 rokov existencie TOSTABUR sme stvárňovali množstvo historických období: staroveký Egypt, antický Rím, raný až neskorý stredovek, renesanciu, barok, obdobie tureckých vpádov na územie Uhorska, rokoko až po 19te storočie.

Záber našej ponuky je široký – od komorných prednášok na rôzne historické témy cez menšie či väčšie šermiarske, tanečné či ohňové predstavenia, až po veľkolepé rytierske turnaje s bohatým obsadením. Všetky v našom duchu:

„ANTIQUO MODO ANTIQUO MORE“
„Staré mravy starým spôsobom“

Radi medzi sebou privítame nových členov – nielen ľudí meča, ale aj jazdcov, mušketierov, lukostrelcov, hudobníkov, tanečníkov, vyznávačov dobovej kulinárie a potenciálnych remeselníkov – výrobcov kostýmov, rekvizít a rôznych doplnkov. Lebo aj to je súčasť histórie a všetky spolu tvoria jeden ucelený kontext.

Našimi klientmi sú rôzne subjekty: mestské organizácie, firmy, divadelné a filmové produkcie, eventové agentúry ale aj jednotlivci. Všetkým sa snažíme poskytnúť služby a programy presne na mieru ich potrieb a požiadaviek. Okrem profesionálneho výkonu prinášame pocit stvárňovanej doby a jedinečnosť zážitku.

60 rokov existencie pod odborným vedením šermiarskeho majstra Petra Kozu je zárukou kultivovaného šermiarskeho a umeleckého prejavu, ktorý vám radi predvedieme na našich verejných alebo vami objednaných vystúpeniach.

S úctou
Štefan Klimko
Vedúci Tostabur