Na mieru


ČESTNÁ STRÁŽ

Čestná stráž dodá punc každej významnej udalosti – či už pietnej, alebo slávnostnej.
Je možné ju doplniť o krátky príhovor alebo šermiarsky súboj. Súčasťou stráže môžu byť aj jazdci na koňoch.
Využite: mestské slávnosti, otvorenie spoločenských podujatí, stráž pri kultúrnych ustanovizniach ale aj svadby či rôzne firemné podujatia.

1

Dĺžka predstavenia
podľa dohody

Účinkujúci
2 – 8

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X