Scroll Top
 
Na mieru


ČESTNÁ STRÁŽ

Čestná stráž dodá punc každej významnej udalosti – či už pietnej, alebo slávnostnej.
Je možné ju doplniť o krátky príhovor alebo šermiarsky súboj. Súčasťou stráže môžu byť aj jazdci na koňoch.
Využite: mestské slávnosti, otvorenie spoločenských podujatí, stráž pri kultúrnych ustanovizniach ale aj svadby či rôzne firemné podujatia.

1

Dĺžka predstavenia
podľa dohody

Účinkujúci
2 – 8

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Uhorský Simplicissimus
Nová elita
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj