Scroll Top
 
Sprievodné aktivity


PORADENSTVO

– odborné poradenstvo k otázkam súvisiacim s históriou
– autorská príprava scenárov pre divadlo, film, mestské slávnosti, festivaly
– výuka šermu
– preklady odbornej literatúry

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj
Uhorský rytiersky turnaj
Výroba a prenájom