Archívne programy


OČOVSKÍ STRELCI

Program vystavaný na zmienkach o strelcoch z poddanského mestečka Očová.
Jednotka bola zriadená na rozkaz zvolenského hlavného kapitána, poručíka Gašpara Tribela a úspešne bojovala proti Turkom na prelome 16. a 17. storočia.
Príbeh odboja ale aj lásky zasadený do prostredia ľudových zvykov a bojových stretov s janičiarmi.

1

Dĺžka predstavenia
cca 45 minút

Účinkujúci
15 – 20

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X