Scroll Top
 
Archívne programy


OČOVSKÍ STRELCI

Program vystavaný na zmienkach o strelcoch z poddanského mestečka Očová.
Jednotka bola zriadená na rozkaz zvolenského hlavného kapitána, poručíka Gašpara Tribela a úspešne bojovala proti Turkom na prelome 16. a 17. storočia.
Príbeh odboja ale aj lásky zasadený do prostredia ľudových zvykov a bojových stretov s janičiarmi.

1

Dĺžka predstavenia
cca 45 minút

Účinkujúci
15 – 20

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj
Uhorský rytiersky turnaj
Výroba a prenájom