Scroll Top

Bratislavské mestské dni 2023

""

Zvyky treba ctiť a tradície dodržiavať – a tak sme symbolicky aj tento rok otvorili brány mesta Bratislava pre všetkých domácich i zahraničných turistov.

Slávnostný program sa netradične po prvýkrát odohral na Primaciálnom námestí a dobíjaná bola brána Primaciálneho paláca.
Šerm, tanec, vlajkosláva, hrdinské slová rytiera sediaceho na zlatom tátošovi a láska obmäkčili ducha brány, ktorý ju otvoril pre historický sprievod ale aj všetkých počestných pocestných.

Turistická sezóna 2023 je týmto otvorená!