MAJSTER

 

PETER KOZA

Peter

PETER KOZA

Majster
Zakladateľ a umelecký vedúci skupiny
Zakladajúci člen, umelecký vedúci TOSTABUR, do roku 2009 predseda spolku

PETER KOZA

Majster
Zakladateľ a umelecký vedúci skupiny
Zakladajúci člen, umelecký vedúci TOSTABUR, do roku 2009 predseda spolku
Slobodný šermiarsky majster Peter Koza z Bratislavy
Prax:
 • vyše 50 rokov šermu rozličných šermiarskych smerov a škôl
 • vyše 45 rokov choreografie
 • vyše 35 rokov výuky
 • zaoberá sa aj iaido, bojom na koni, jazdnou aj pešou lukostreľbou

Narodený v roku 1946. Vyštudoval inžinierstvo na Bratislavskej technickej univerzite, so športovým šermom začal v oddiele TJ Lokomotiva Bratislava.

Jeho majstrom bol krátko aj Josef Benedik, spoluzakladateľ československého športového šermu.

Doterajšie hlavné výsledky:
 • V roku 1964 založil na Slovensku skupinu TOSTABUR – Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
 • 1972 – výuka šermu na bratislavskej Akadémii múzických umení
 • cca 1984 – založenie školy Magisterium

Majstrove úvahy

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu:

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - 7. diel

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - 6. diel

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - 5. diel

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - 4. diel

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - 3. diel

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - 2. diel

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - 1. diel

Príhovory šermiarskeho majstra Petra Kozu - Prológ

Choreografie:
 • zhruba 100 väčších choreografií, približne 70 prác pre film a televíziu
 • 20 samostatných scenárov, choreografií a réžií pro šermiarske skupiny
 • Spolupráca s divadlami:
 • SND
 • Divadlo Košice
 • Divadlo Nitra
 • Divadlo Martin
 • Divadlo Prešov
 • Divadlo České Budějovice
Vlastné sfilmované scénáre:
 • Most pri Kozej bráne
 • Nuraddin Ali a Anisal Džalisa
 • Samo, Pribina, Jánošík a Lukáš syn Bohuslavov
 • Súhvezdie meča
Šermiarske turnaje:
 • Do roku 1988 aktívne, potom ako rozhodca
Publikačná činnosť:
 • články v odbornej aj populárnej tlači
 • preklady rôznej odbornej literatúry
 • videokazeta Boj mečem a štítem
 • vlastné publikácie:
 • Bambusový tanec s lewansom a krísom
 • Boj na koni
 • Desať assalt talianskej školy
 • Francúzska škola
 • Kata s naginatou
 • Nemecká škola v skratke
 • Ona (román)
 • Šerm šabľou (rozpracované)
 • Šerm tesákom
 • Talianska škola – prvý diel
 • Úvod do nemeckej školy šermu
Ďalšie prínosy v odbore:
 • aktívne vzdelávanie v histórii
 • návrhy a realizácie kostýmov, výzbroje a scény
 • organizácia šermiarskych sympózií
 • popularizácia šermu
 • výuka historického šermu (nemecká škola, talianska škola, španielska škola, francúzska škola)
X