Scroll Top

Ilešháziovské panské hody 2024

rytier-na-koni

Ilešháziovské panské hody 2024 – to je názov už tradičného podujatia, ktoré sa koná v Dubnickom kaštieli. Tento rok to bude v druhú autustovú sobotu 10. 8. 2024.

Pripravený je naozaj pestrý program, ktorý sa bude odohrávať na vnútornom nádvorí kaštieľa aj v priľahlom parku.

V podaní TOSTABUR uvidíte:

      • – uhorsko – osmanský rytiersky turnaj;
      • – Abdank – predstavenie z obdobia 30-ročnej vojny;
      • – Uhorský Simplicissimus – zážitky študenta z jeho potuliek po Uhorsku.

Viac informácií už čoskoro na FACEBOOKOVEJ STRÁNKE DUBNICKÉHO KAŠTIEĽA.