Scroll Top

Kováč Juraj – 2004

""

Príbeh legendy o statočnom a mocnom kováčovi menom Juraj, ktorý žil v 17. storočí v Nitre a pomohol odvrátiť nebezpečný turecký nájazd na mesto.
Členovia TOSTABUR tu stvárnili bojovníkov oboch strán – útočiacich Turkov, ale aj obrancov a mestskú posádku. V príbehu dokonca vidno aj šermiarskeho majstra Petra Kozu v úlohe veliteľa vojenskej jednotky (s predabovaným hlasom).

Viac info:

csfd