Scroll Top

Kovladov dar – 1998

""

Legenda o mocnom kráľovi medenej hory Kovladovi zasadená do slovanského obdobia. Dvaja mládenci zaľúbení do tej istej devy urobia všetko preto, aby si ju získali, zradu nevynímajúc.
TOSTABUR mal na tomto projekte veľký zástoj: výrobu a stavbu kulís – stavieb domov. Ich nákresy a vizualizácie pripravoval Peter Koza. Takisto realizácie veľkých bitiek, stvárnenie čiernych aj dobrých bojovníkov či streľba horiacimi šípmi v podaní Petra Kozu.

Viac info:

csfd