Scroll Top

Living Danube Limes 2022 – Devín, Gerulata, Iža

""

Dunaj kedysi tvoril časť hranice s Rímskou ríšou. Pozdĺž jeho toku existovalo množstvo miest či vojenských mestečiek naprieč viacerými krajinami dnešnej modernej Európy.

Pozostatky rímskych osídlení pri Dunaji na Slovensku, konkrétne hrad Devín, Gerulata (Rusovce, Bratislava) a Iža (pri Komárne) sa stali zastávkou posádky, ktorá sa po Dunaji plavila na replike rímskej veslice.

Ide o medzinárodný projekt Living Danube Limes, počas ktorého v priebehu 2 rokov vznikala replika veslice o dĺžke 18 metrov postavená dobovými postupmi a bez jediného klinca. Vyvrcholením bola jej plavba z Nemecka do Rumunska.

Nad projektom na Slovensku prevzali záštitu Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Múzeum mesta Bratislavy.

Tentoraz sme sa vrátili do obdobia blížiaceho sa konca 30-ročnej vojny, konkrétne do roku 1647, kedy bol korunovaný len 13-ročný Ferdinand IV. Habsburský.

O sprievodný program sme sa postarali aj my, tanečnice, legionári, gladiátori a rímski jazdci z TOSTABUR. A bol bohatý, veď sme našich hostí zabávali na 3 miestach:
– na hrade Devín, kam veslica priplávala v piatok 5. augusta. Tu ich pri brehoch Dunaja čakali legionári a na hrade tanečnice.
– v Múzeu antická Gerulata, kde uvideli súboje gladiátorov, tance a mohli ochutnať niečo z „rímskych chutí“.
– a napokon v obci Iža, kde ich 9. augusta čakal bohatý program – cvičenie legionárov, gladiátorské súboje, antické tance, Hippika gymnasia a štylizovaný ohňový program.

Veslici i jej posádke želáme šťastnú cestu až do cieľa a veríme, že podobné pekné a poučné projekty budú v budúcnosti len pribúdať!

Foto: Karol Srnec