Scroll Top

Oslava 60. výročia Tostabur

kolaž-erb-tostabur-peter-koza

V sobotu 11. mája 2024 sa konala oslava 60. výročia založenia TOSTABURu – Tovarišstva starých bojových umení a remesiel. Presne pred 60 rokmi ho založil vtedy 18-ročný Peter Koza, budúci slávny a známy šermiarsky majster, bard československého historického šermu.

Veľa by sa dalo popísať a predsa by to nebolo dosť, aby to vystihlo atmosféru oslavy – priateľskú, slávnostnú, srdečnú, výnimočnú, ľudskú, jedinečnú.

Zúčastnili sa jej hostia zo Slovenska, Česka, Poľska aj Nemecka. Prítomní boli zástupcovia umeleckého aj verejného života, kolegovia a kamaráti šermiari, tanečníci, kaskadéri, herci, sokoliari, bývalí aj súčasní členovia Tovarišstva, naši podporovatelia, priaznivci.

Ako na správnej oslave nechýbali príhovory, spomienkové videá, šerm, tanec, živá hudba aj slávnostné krájanie torty, množstvo emócií, úsmevov a prianí do budúcna.

Plejádu aktivít doplnilo aj slávnostné odovzdanie erbu našej dlhoročnej členke Zuzke Šíblovej a udelenie čestného členstva ešte dlhoročnejšej Zuzke Havlíkovej.

A potom… množstvo rozhovorov, prípitkov a želaní, aby sa Tovarišstvu podobne darilo ešte ďalších minimálne 60 rokov!

Za fotografie ďakujeme: Karol Srnec