Scroll Top

Rímske hry 2022

""

25. ročník Rímskych hier v parku pri Rusovskom kaštieli sa po 2 rokoch niesol v duchu osláv prislúchajúcich výročiu a radosti zo vzájomných stretnutí. Veď sa tu stretlo 100 účinkujúcich zo Slovenska, Čiech, Poľska a Nemecka!

Ranná obeta bohom v podobe vonného kadidla priniesla svoje ovocie a počasie, od ktorého sú všetky podujatia v exteriéri závislé, bolo anticky dramatické – chvíľami slnečné, ľahko vetristé, občas hrozivo zamračené a počas gladiátorských súbojov na život a na smrť dokonca pomedzi dažďové kvapky preblysla jasná dúha.

Veru, bohovia sa radi zahrávajú s pozemským ľudom!

Program bol vskutku bohatý: sprievod za účasti cisára ale aj starostky mestskej časti Rusovce z Múzea Antická Gerulata do Rusovského parku, Cvičenie legionárov, Antické tance, Hrdinské báje antického Ríma. Neskôr koncert dobovej hudby, príbeh mladého Galla “Rex Gallorum” či súboje gladiátorov.

Hlavým programom bolo predstavenie “Roma invicta”. Striedajú sa tu ukážky výcviku legionárov a výkvetu rímskej jazdy – hippika gymnasia. Pre pobavenie cisára gladiátori predvádzajú svoje bojové umenie. No čo s nimi, keď sa vzbúria? Musí nastúpiť nemilosrdná rímska mašinéria, ktorá nič neodpúšťa…

Na záver by sme radi poďakovali hlavnému organizátorovi podujatia, ktorým bola Mestská časť Bratislava – Rusovce, ako aj šermiarskym skupinám: Hellas et Roma z Poľska, Sarus Prešov, AKA – Akademie rytířských umění z Prahy, STÁJ TROJAN z Prahy a Bernauer Briganten z Bernau pri Berlíne.

A samozrejme šermiarskemu majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý je autorom scenárov, umeleckým a odborným dohľadom nad všetkými predstaveniami.

Ak nám budú všetci bohovia priaznivo naklonení, veríme v stretnutie s vami znovu o rok!

Fotografie: Karol Srnec