Scroll Top

Sey raa – 2019

""

Indický akčný film inšpirovaný skutočnými historickými udalosťami z 19. storočia o revolte indického hrdinu proti anglickej nadvláde.
Akčné scény sa točili v Gruzínsku, kde doslova na zelenej lúke vyrástlo mesto a kulisy pre približne 1000 účinkujúcich. Natáčaniu predchádzali 4 týždne prípravy koní a bojových scén, následne 3 týždne filmovania. Za TOSTABUR sa ako kaskadér a jazdec prezentoval Štefan „Pišta” Klimko.