Scroll Top

Bratislavské korunovačné dni 2023 – nedeľa

Korunovacie_2023_42

Bratislavské korunovačné dni 2023 boli venované spomienke na obdobie korunovácie Leopolda I. Habsburského (korunovaný 1655) aj prvej žene korunovanej v Prešporku (1563) – Márií Španielskej.

Bohatý program bol rozložený do niekoľkých dní – v piatok sa v areáli Bratislavského hradu konali “RENESANČNÉ OBRÁZKY”; v sobotu SLÁVNOSTNÝ SPRIEVOD počítajúci vyše 200 ľudských, 7 konských a niekoľko psích a dravovtáčích hláv.

Popri tom všetkom ešte množstvo sprievodných programov, ktoré pokračovali aj v nedeľu.

Jedným z nich bolo aj predstavenie TOSTABURu na Bratislavskom hrade, kde sme odohrali rozprávku “Ruže a meč”, odšermovali niekoľko súbojov, spolu s divákmi si zatancovali na stredovekú nôtu.

Rytier Michal spolu so svojim koníkom Shadowom a množstvom ochotných detských pomocníkov predviedol zaujímavú, interatkívnu prednášku. Počas nej deti pomáhali s čistením, “obliekaním” a sedlaním koňa tak, aby bol pripravený “ísť do boja”. Jeden z pomocníkov si za odmenu na záver užil pohľad na svet priamo z chrbta rytierskeho tátoša.

Za organizáciu podujatia ďakujeme: VISIT BRATISLAVA.

Foto: Martin Šopinec /BTB